YOUR AD HERE

Żywa Biblioteka / Human Library

Celem &#x17B;ywej Biblioteki jest zmierzenie si&#x119; ze stereotypami i uprzedzeniami wobec inno&#x15B;ci. Podczas jej trwania czytelnicy b&#x119;d&#x105; mogli wypo&#x17C;yczy&#x107; ksi&#x105;&#x17C;k&#x119; na 30 minut i skonfrontowa&#x107; z rzeczywisto&#x15B;ci&#x105; wyobra&#x17C;enia o osobach z grup spo&#x142;ecznych, kt&#xF3;re nie s&#x105; akceptowane.</strong> </strong> &#x17B;ywymi ksi&#x105;zkami b&#x119;d&#x105; mi&#x119;dzy innymi takie osoby jak:</strong> By&#x142;y wi&#x119;zie&#x144;;</strong> Trze&#x17A;wiej&#x105;cy alkoholik;</strong> Osoby LGBT: gej i lesbijka;</strong> Imam;</strong> &#x17B;ona muzu&#x142;manina;</strong> Osoba bezdomna;</strong> Amazonka;</strong> Weganka;</strong> Osoba dokonuj&#x105;ca autodestrukcji.</strong> </strong> A tak&#x17C;e ja – pod&#xF3;&#x17C;nik, gdzie b&#x119;d&#x119; odpowiada&#x142; jak tanio podr&#xF3;&#x17C;owa&#x107; po &#x15B;wicie, jak godzi&#x107; prac&#x119; w korporacji z cz&#x119;stymi wyjazdami i nie da&#x107; si&#x119; panuj&#x105;cym, stereotypom. </strong> </strong> Zapraszam Was bardzo serdecznie! </strong> Wst&#x119;p darmowy!

Sienkiewicza 3' Chorzów' SL